Jak správně připravit data pro tisk?
Formát tiskového PDF
Data zasílejte ideálně ve formátu tiskového PDF. Jen tak můžeme zaručit bezproblémové zpracování tiskových dat, skutečně věrné barvy tisoviny a oboustrannou spokojenost.
Jak na to?
Při ukládání grafiky s vizitkou zvolte možnost "Uložit jako..." a data uložte ve formátu PDF. Zvolte profil "Press quality" nebo-li tisková kvalita. Dále můžete zvolit velikost spadávky (Trim marks), kterou doporučujeme 2 mm.
Bezpečnostní okraj 2 mm po každé straně tiskoviny (spadávka)
Čistý formát tiskových dat např. vizitky by měl být 90 x 50 mm + 2 mm spad na každé straně vizitky tzn. rozměr pro oříznutí bude 94 x 54 mm, který bude strojem odříznut. U letáku A4 tj. 210 x 297 mm + 2 mm na každé straně letáku tzn. rozměr pro oříznutí bude 214 x 301 mm. Spad je tedy potřebný přesah grafiky mimo čistý formát tiskoviny. Toto je nezbytné a velmi důležité pro dokončovací práce, především řezání. Tímto je zabráněno nechtěnému řezu do obrázků, log či textů vizitky.
Jak na to?
Při tvorbě nové grafiky (nového dokumentu) zvolte čistý formát tiskoviny a grafiku (např. pozadí) přetáhněte 2 mm po každé straně přes čistý formát grafiky. Viz návod výše.
Barevnost v režimu CMYK
Tisková data musí obsahovat jen tiskové barvy, tzn. CMYK. Barevné prostory typu RGB, LAB nebo Pattern jsou pro tisk nepřípustné. Pokud budou tyto barevné profily použity, mohou vznikat barevné odlišnosti při tisku. Profily ICC budou před tiskem vypuštěny.
Jak na to?
Nejsnadněji převedete Vaše obrázky do profilu CMYK v programu na úpravu fotografií (Adobe Photoshop, Zoner Photo Studio, Corel Draw, GIMP, Picasa atd.). Převod na CMYK profil většinou naleznete v hlavním menu pod záložkou "Obraz" a dále vyberete režim CMYK.
Rozlišení vkládaných obrázků
Minimální rozlišení obrázků, kreseb a log na v tiskových datech by mělo být minimálně 300 dpi. To proto, aby nebyly obrázky, kresby a loga rozmazané, neostré či nečitelné. Pokud budou mít obrázky nižší rozlišení, je třeba počítat s horší výslednou kvalitou tisku. Pokud máte např. vizitku o formátu 90 x 50 mm (rozměr včetně spadávky 94 x 54 mm), výsledné rozlišení vizitky musí být alespoň 1110 x 638 bodů (pixelů).
Jak na to?
Obrázky a loga na vizitky doporučujeme použít v co nejvyšším rozlišení, které máte k dispozici. Více o tomto bodu se dozvíte kliknutím na následující odkaz.
Převod textů na křivky
Všechny texty v grafice musí být převedeny na křivky (convert to curves), aby nedošlo k “rozsypání” textů. To znamená, že by se některé znaky mohly ztratit, nebo u nich vypadnout diakritická znaménka. V případě, že zasíláte podklady ve formátu PSD (Adobe Photoshop), přesvědčte se, že všechny vrstvy jsou sloučeny do jedné jediné.
Jak na to?
Jednoduše klepnete na text pravým tlačítkem myši a zvolíte volbu "Vytvořit obrysy" (Curves nebo Convert to curves). Text se následně převede a již jej není možné editovat. Vrstvy ve Photoshopu sloučít tak, že kliknete pravým tlačítkem na některou z vrstev a vyberete možnost "Sloučit do jedné".
Archivace souborů před odesláním
V případě, že nám do tisku zasíláte více druhů tiskovin, např. více druhů vizitek, doporučujeme každý druh (jméno) zařadit do samostatné složky a všechny složky následně přidat do archivu (zazipovat). Usnadníte nám tím zpracování Vaší zakázky a zároveň minimalizujete riziko, že zapomenete nahrát některý ze souborů. Vizitky nebo jiné tiskoviny není třeba vyskládávat na arch formátu A4, A3 atp. Prosíme zasílejte vizitky a další tiskoviny separátně v 1 souboru PDF, urychlíte tím odbavení vaší zakázky!
Jak na to?
Každý soubor s vizitkou co nejpřesněji pojmenujte (např. ve formátu jméno a počet kusů vizitek). Následně vyberte všechny složky s vizitkami, klepněte na jednu z nich pravým tlačítkem myši a zvolte možnost "Archivovat" (také Zabalit nebo Zazipovat). Poté vyberte umístění, kam chcete zabalený soubor uložit a potvrďte archivaci. Tento zabalený soubor pak můžete poslat buďto e-mailem nebo pomocí sekce Mám svoji grafiku.
Nejste si jisti správností Vašich dat?
Nezoufejte a objednávku nám i přesto zašlete! Tisková data u každé zakázky zdarma prověříme a sdělíme Vám, jak případné nedostatky odstranit. Snažíme se o co nejjednodušší a nejrychlejší postup, proto pokud to bude možné, chyby sami odstraníme a tiskoviny vytiskneme v té nejvyšší možné kvalitě! Neimprovizujte, svěřte tisk Vašich propagačních materiálů do rukou skutečných odborníků!